AGENDA!!

 

 

Verslag zomerverschieting 2017

 

 

 

 

Dinsdag 4 juli 2017 is er op de vereniging voor het eerst een wedstrijd verschoten die op initiatief van 2 leden georganiseerd is, genaamd de zomer verschieting. De 2 leden die deze verschieting georganiseerd hebben zijn Maurits en Bryan, zij hebben dit gedaan als afsluiting van het schietseizoen.

 

Tijdens de wedstrijd schoten de leden op dartborden die als een ruit opgehangen waren. Het doel, zo vaak mogelijk de trippel 20 raken, maar randjes zijn niet genoeg. Bryan, een van de bedenkers van de wedstrijd had bedacht om het zo genoemde ‘’schuttersvoordeel’’ weg te laten, en dus als de pijl nu op een randje zat, telde de laagste score. Ook de bull (het midden) die normaal 50 punten waard was, was gedurende de wedstrijd maar 1 punt waard, waardoor de schutters verplicht werden van het midden moesten afwijken, maar wanneer er een teken gegeven werd, werd de bull voor 1 beurt 50 punten waard.

 

De uitleg van de wedstrijd startte rond kwart over 7 en de wedstrijd om half 8. Tijdens de wedstrijd zijn er 15 keer 1 pijl geschoten, zonder proefpijlen. Rond de 5e beurt kregen de schutters een seintje dat de bull(het midden), die de rest van de wedstrijd maar 1 punt waard was, nu voor 1 beurt 50 punten waard werd. Na deze beurt zijn de blazoenen een kwart slag gedraaid waardoor iedereen nu op een ander punt moest mikken dan daarvoor. Na de 10e beurt, was er een korte pauze waarna de bull weer 50 punten waard was.

 

Tijdens de wedstrijd is Dik 3e geworden met 220 punten, Bryan 2e met 288 punten en Leen 1e met een score van 320 punten.
Ik zelf vond het een geslaagde wedstrijd en vond het leuk om te organiseren met hulp van Maurits die gezorgd heeft voor 3 mooie bekers en de blazoenen waar deze avond op geschoten is.

 

Door: Bryan Voskamp

 

note: Het bestuur is trots op ons jeugdlid Bryan, die het idee had dit te organiseren samen met Maurits.
Bedankt heren!