AGENDA!!

 

 

Verslag Vierdaagse 2015

 

 

 

Vierdaagse 2015

 

Ook dit jaar is weer de vierdaagse gehouden.

 

Deze interne competitie bestaat uit 4 wedstrijden volgens het 3 pijl-systeem, afgesloten door een 5e wedstrijd, de zogenaamde nakamp.

 

Tijdens de vierdaagse wordt er voor zowel een individueel doel, als een team doel geschoten. Iedere schutter krijgt van te voren een bepaalde score / gemiddelde toegewezen wat hij of zij moet proberen te schieten, maar het zo goed mogelijk verbeteren is natuurlijk uit ultieme doel! De eerder genoemde score wordt bepaald door leden van het bestuur. Rinus, Hans, en ondergetekende hebben naar eer en geweten de gemiddelden bepaald.

 

Door loting wordt bepaald welke schutters een team gaan vormen. De trekking van de lootjes wordt gedaan door het jongste lid van de vereniging. Dit jaar was dat Bryan Voskamp.

 

Er waren bij aanvang 17 deelnemers.
Uiteindelijk hebben 12 deelnemers alle 4 de wedstrijden uitgeschoten. Door het afvallen van enkele deelnemers is de samenstelling van de teams gaandeweg gewijzigd. De definitieve samenstelling was als volgt en de te schieten scores waren:

 

Team 1 Michel Leemput (200) & Peter van Vliet (240) -> 44 punten / per 6 pijlen
Team 2 Dik Meijers (250) & Rinus Klijn (240) -> 49 punten / per 6 pijlen
Team 3 Bryan Voskamp (235) & Walter Spierenburg (265) -> 50 punten / per 6 pijlen
Team 4 Jos Boer (240) & Leen Kool (250) -> 49 punten / per 6 pijlen
Team 5 Henk van Gurp (260) & Paul Vugt (240) -> 50 punten / per 6 pijlen
Team 6 Hans Schram (250) & Cok Stolk (240) -> 49 punten / per 6 pijlen

 

Opmerkelijk  is overigens dat vijf van de zes teams minimaal 49 of 50 punten (per 6 pijlen) moeten schieten om een match punt te mogen schrijven.

 

De vierdaagse wedstrijden zijn, verspreid over de trainingsavonden, tussen donderdag 17 maart en dinsdag 28 april geschoten.

 

De einduitslag en prijsuitreiking zullen plaatsvinden na de nakamp.

 

Nakamp vierdaagse 2015

 

De nakamp is dit jaar verschoten op donderdagavond 30 april 2015 (er is toch geen bal meer te doen op deze datum tegenwoordig...).

 

Het weer zou wel eens een rol van betekenis kunnen hebben vandaag. Het waaide hard, met name flinke harde windvlagen. Constante harde wind valt nog wel te compenseren door aan het vizier te schroeven. Windvlagen zijn erg lastig om te proberen te compenseren. We zullen tijdens de wedstrijd wel gaan zien of, en eventueel hoeveel, invloed dit zal hebben.

 

Aan het eind van de vierdaagse heeft iedere schutters een bepaalde gemiddelde score behaald. Dit gemiddelde is bepalend voor de nakamp. Diegenen die meer dan de vooraf bepaalde score hebben behaald tijdens de vierdaagse, komen in het zogenaande “plus” nakamp. De schutters die het niet gelukt is hun score te evenaren of verbeteren, komen in het zogenaamde “min” nakamp.

 

De te behalen / verbeteren scores voor de avond waren als volgt:
Plus nakamp
Cok 241 (was 240)
Bryan 235 (was 235)

 

Min nakamp
Walter 254 (was 265)
Leen 249 (was 250)
Dik 241 (was 250)
Peter 239 (was 240)
Rinus 235 (was 240)
Paul 226 (was 240)
Jos 216 (was 240)
Michel 173 (was 200)

 

Henk was wegens verplichtingen helaas afwezig. Ook moesten we helaas Hans missen, hij was met vakantie.

 

Nadat iedereen zo ver was om te beginnen, greep Dik Meijers gelijk de mogelijkheid aan om, nog vóór dat er maar één proefpijl geschoten was, in het smoezenboek te komen!
Hij vertelde dat hij nog steeds niet zijn vizier optimaal had af kunnen stellen, nadat Rinus zijn latten had afgesteld. Let wel, dat had Rinus al weken daarvoor gedaan! Enfin, de toon was gelijk gezet door ene Dik M. uit D........

 

Ik zal dan gelijk ook maar een poging wagen om in het smoezenboek te komen....
Zoals al vermeld waaide het hard. Tijdens de 2 proefrondjes (6 pijlen totaal) had ik mijn vizier de verkeerde kant op geschroefd. Een regelrechte beginnersfout. Het is alleen jammer dat ik mezelf geen beginner meer mag noemen!
Helaas betekende deze stomme fout dat ik een slechte eerste twee rondjes had. Ik kwam niet verder dan 44 punten. Gelukkig waren de scores, nadat ik mijn eigen fout had gecorrigeerd, weer redelijk. Afwachten wat dat aan het einde van de wedstrijd gaat brengen.

 

Bij mijn concurrenten van de “min” nakampers waren Jos, Paul, Leen en Peter, maar ook Dik (hoe zit dat dan met dat vizier?!) goed van start gegaan.
Helaas voor Peter en Dik waren de scores in de tweede helft van de wedstrijd niet allemaal even goed. Dik mopperde nog dat zijn pijlen niet lekker vlogen. Om vervolgens zonder blikken of blozen met de volgende 6 pijlen gemiddeld een 9 te schieten! Ik heb het vermoeden dat het niet aan het materiaal lag, dat slechte rondje.....

 

Bij de plus nakampers was Cok, helaas voor hem, in het begin ook nog zoekende naar de betere scores. Na de eerste twee rondes had hij de smaak te pakken!
Zijn enige concurent voor de dag, Bryan, was vanaf het begin lekker constant bezig. Even afwachten wat de heren van hun nieuwe gemiddelde maken!
Overigens had Cok tijdens de westrijd nog een pijl met een kapot nokje. Op zich niet spannend, wel opmerkelijk in dit geval omdat het de tweede keer achtereen is. Hij heeft er, denk ik, niet veel hinder van ondervonden, omdat hij op tijd een reserve pijl kreeg.

 

Na de wedstrijd nam Rinus alle scorebriefjes in ontvangst om te kunnen bepalen wie winnaars van de nakamp waren. Nadat alles was controleerd en uitgezocht ging Rinus over tot de prijsuitreiking.
Hij begon met de uitslagen van de teams.
De tweede plaats was voor team 3 Bryan Voskamp en mijzelf. Wij hadden 19 matchpunten gescoord. Ere wie ere toekomt, Bryan was diegene die met zijn individuële score regelmatig er voor heeft gezorgd dat we een matchpunt konden noteren.
De eerste plaats, met een redelijk grote voorsprong, was voor team 6 Hans Schram en Cok Stolk. Zij hadden maar liefst 25 match punten gescoord! Gefeliciteerd heren!
Jammer genoeg kon Hans de prijs niet zelf in ontvangst nemen maar gelukkig heeft Cok grote handen en kan hij makkelijk twee bekers aan ;-)!
Overigens hadden de andere teams ook verdienstelijk geschoten. Tussen de tweede en de zesde plaats zat slechts een verschil van 5 match punten.

 

De prijsuitreiking voor de nakamp was de afsluiting van de avond.
Van de twee plus nakamp schutters bleek Bryan een maatje te groot voor Cok. Bryan moest minimaal 235 schieten en schoot een zeer keurige 236. Één overpunt dus en daarmee gelijk de winaar!
Cok had zijn dag niet, hij moest 241 schieten, maar kwam helaas niet verder dan 208 punten.

 

Bij de min nakampers is uiteindelijk Jos de winaar met een monster score van 27 overpunten! Hij moest minimaal 216 punten schieten maar dacht dat 243 beter zou zijn!
Ook Paul had een goede avond. Hij had 226 als doel maar wist daar 239 van te maken. 13 over punten dus. Ook Michel verdiend een eervolle vermelding. Hij was, samen met Jos en Paul, de enige die over punten scoordde bij de nakamp. Michel moest 173 schieten, dat werd 184. 11 mooie over punten vielen hem ten deel!

 

De volledige uitslagen staan, zoals gebruikelijk, onderaan dit verslag.

 

Wat verder nog wel het vermelden waard is, denk ik, is dat onze vaste leverancier van de prijzen tegenwoordig de mogelijkheid heeft om logo’s op de prijzen te maken.
De prijzen die vandaag uitgereikt zijn waren, voor het eerst, voorzien van ons eigen Odysseus logo. Persoonlijk vind ik dat erg leuk. Dit maakt het net waar meer een prijs die van onze vereniging is.

 

Wat mij elk jaar weer opvalt, is de uiteenlopende prestaties tijdens de vierdaagse wedstrijden in vergelijking met de prestaties tijdens de nakamp. Er is slechts een enkele schutter die alle vijf de wedstrijden min of meer een gelijke score schiet.
Verder weet niet of het door de wind komt, maar voor mijn gevoel waren we erg snel klaar met schieten van de nakamp. De vaart zat er goed in.

 

Afsluitend wil ik wel kwijt dat ik volgend jaar graag zie dat meer deelnemers de vierdaagse daadwerkelijk afmaken / uitschieten.
Echter, al met al hebben we weer een leuke avond gehad en mogen we van een succesvolle vierdaagse spreken!

 

Walter Spierenburg

 

 

Uitslag vierdaagse teams:
  1. team 6 Hans Schram  / Cok Stolk -> 25 matchpunten
  2. team 3 Bryan Voskamp / Walter Spierenburg -> 19 match punten
  3. team 2 Dik Meijers / Rinus Klijn -> 18 match punten
  4. team 5 Henk van Gurp / Paul Vugt -> 17 match punten
  5. team 4 Jos Boer / Leen Kool -> 15 match punten
  6. team 1 Michel Leemput / Peter van Vliet -> 14 match punten

 

Uitslag vierdaagse individueel:
Cok vastgesteld gemiddelde 240 -> 3 over punten
Bryan vastgesteld gemiddelde 235 -> 0 over punten
Leen vastgesteld gemiddelde 250 -> 5 min punten
Henk vastgesteld gemiddelde 260 -> 8 min punten
Hans vastgesteld gemiddelde 250 -> 8 min punten
Peter vastgesteld gemiddelde 240 -> 6 min punten
Rinus vastgesteld gemiddelde 240 -> 19 min punten
Dik vastgesteld gemiddelde 250 -> 38 min punten
Walter vastgesteld gemiddelde 265 -> 43 min punten
Paul vastgesteld gemiddelde 240 -> 56 min punten
Jos vastgesteld gemiddelde 240 -> 97 min punten
Michel vastgesteld gemiddelde 200 -> 107 min punten

 

Uitslag nakamp:
Plus nakamp
Bryan nieuw vastgesteld gemiddelde 235 -> 236 / 1 over punten
Cok nieuw vastgesteld gemiddelde 241 -> 208 / 33 min punten

 

Min nakamp
Jos nieuw gemiddelde 216 -> 243 / 27 over punten
Paul nieuw gemiddelde 226 -> 239 / 13 over punten
Michel nieuw gemiddelde 173 -> 184 / 11 over punten
Walter nieuw gemiddelde 254 -> 253 / 1 min punt
Dik nieuw gemiddelde 241 -> 233 / 8 min punten
Leen nieuw gemiddelde 249 -> 241 / 9 min punten
Rinus nieuw gemiddelde 235 -> 218 / 17 min punten
Peter nieuw gemiddelde 239 -> 215 / 24 min punten